Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

РЕГИОНАЛНИ СЕМИНАР О ЗАШТИТИ ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА

РЕГИОНАЛНИ СЕМИНАР О ЗАШТИТИ ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА

28. јун 2011.

У Заводу је од 27-28. јуна одржан Регионални семинар о заштити индустријског дизајна, у заједничкој организацији Завода и Светске организације за интелектуалну својину.

Семинар су отвориле директорка Завода, г-ђа Бранка Тотић, и представница Светске организације за интелектуалну својину, г-ђа Паиви Лахдесмаки, након чега је уследило седам сесија са предавањима и дискусија. Поред стручњака Завода за интелектуалну својину Републике Србије из области индустријског дизајна, међу предавачима су били представници адвокатских канцеларија, као и инострани стручњаци из ове области – представници Светске организације за интелектуалну својину, организације OHIM и институција за интелектуалну својину из региона.

Одржавање овог семинара било је усмерено на подизање свести у друштву, а посебно код малих и средњих предузећа, о значају индустријског дизајна за развој конкурентности. Након уводних предавања о дизајну и његовом значају за развој појединих грана индустрије, као и кључним принципима Хашког система, уследила су излагања о искуствима нашег и завода за интелектуалну својину из земаља у региону. Дводневни семинар затворен је након плодне дискусије о употреби Хашког система у земљама Балкана.

Индустријски дизајн је централна тема у области интелектуалне својине у текућој години. У вези са тим, Светска организација за интелектуалну својину овогодишњем Светском дану интелектуалне својине наменила поруку „Дизајнирање будућности”. Такође, треба истаћи да се све већа пажња на глобалном нивоу посвећује тзв. „зеленом дизајну“, односно новим дизајнерским решењима која доприносе одрживости животне средине.

Презентације са семинара можете погледати овде.