Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

РЕГИОНАЛНИ СЕМИНАР О ЗАШТИТИ ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА

27. јун 2011.

Завод за интелектуалну својину Републике Србије има задовољство да обавести све заинтересоване стране о Регионалном семинару о заштити индустријског дизајна, који се одржава од 27-28. јуна 2011. године, у просторијама Завода на адреси Кнегиње Љубице бр. 5 у Београду.

Семинар, који заједнички организују Светска организација за интелектуалну својину (WIPO) и Завод за интелектуалну својину Републике Србије, почиње данас у 9:30, и отвориће га директорка Завода, г-ђа Бранка Тотић, и представница Светске организације за интелектуалну својину, г-ђа Паиви Лахдесмаки.


Индустријски дизајниране производе можемо пронаћи свуда око нас. Изглед модерних аутомобила, бочица парфема, ручних ташни, па чак и кућа данас представља заштитне знаке предузећа или индивидуалних креатора који су их створили. Због глобалне важности дизајна, Светска организација за интелектуалну својину је овогодишњем Светском дану интелектуалне својине наменила поруку “Дизајнирање будућности”. На глобалном нивоу, све већа пажња се посвећује тзв. „зеленом дизајну“, односно новим дизајнерским решењима која доприносе одрживости животне средине.

Одржавање овог семинара је у духу наведених порука и представља један од корака у подизању свести у друштву, а посебно код малих и средњих предузећа, о значају индустријског дизајна за развој конкурентности. На семинару ће бити објашњене могућности међународне заштите индустријског дизајна и специфичности заштите у земљама нашег окружења. Предавања ће бити праћена мноштвом реалних примера из националне и међународне праксе.