Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР О УПРАВЉАЊУ ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ СВОЈИНОМ ЗА ПРИВРЕДНИКЕ

СЕМИНАР О УПРАВЉАЊУ ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ СВОЈИНОМ ЗА ПРИВРЕДНИКЕ

25. март 2016.

Данас је у Заводу за интелектуалну својину окончан дводневни семинар о управљању интелектуалном својином који су похађала 23 представника привредних друштава из Србије.

Семинар је одржан под окриљем пројекта „TEMPUS MAIN – Mastering Innovation“ у којем је Завод за интелектуалну својину један од партнера. Током првог дана семинара представљен је пројекат „TEMPUS MAIN – Mastering Innovation“ као и улога Завода за интелектуалну својину. Уследила су предавања о систему заштите права интелектуалне својине и управљању интелектуалном својином у привредним друштвима, након чега су представљене специфичности заштите жигова и дизајна уз осврт на доступне базе података ових права.

Други дан семинара започет је предавањима о ауторском и сродним правима, као и о неформалним правима интелектуалне својине, након чега је детаљно представљен патентни систем уз начела националне и међународне заштите патената. Учесници семинара су потом имали прилике да се у посебно опремљеној просторији Завода упознају са могућностима претраживања глобално доступних база података патентне документације. Уследило је предавање о процени вредности интелектуалне својине, уз демонстрацију основних метода за вредновање, и осврт на нове глобалне трендове на тржиштима патената. Семинар је окончан презентацијом која се односила на повреду права интелектуалне својине, уз мноштво примера из праксе, и давање инструкција за случај идентификације повреде права. Међу предавачима су били Даниела Златић-Шутић, Наташа Миловановић и др Никола Радовановић.

Семинар је оцењен високом оценом од стране учесника, који су активно учествовали у дискусији током оба дана семинара.