Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕДАВАЊЕ О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ НА ФОН-У

ПРЕДАВАЊЕ О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ НА ФОН-У

25. март 2016.

На Факултету организационих наука је јуче, на позив професора, стручњак Едукативно-информативног центра Завода одржао предавање о интелектуалној својини са фокусом на ауторским и сродним правима, за студенте на смеру "Информациони системи".

Предавање је слушало око четрдесет студената који су активно учествовали у дискусији по бројним питањима, при чему су се главна питања односила на патентибилност софтвера, коришћење интелектуалне својине на интернету и стратешко управљање правима интелектуалне својине на међународним тржиштима.