Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕДАВАЊА ЗА СТУДЕНТЕ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

13. децембар 2010.

У четвртак, 9. децембра, у посети Заводу били су студенти пете године Машинског факултета. Том приликом су стручњаци Едукативно-информативног центра одржали предавања о облицима права интелектуалне својине и значају заштите права интелектуалне својине. Нагласак је постављен на теме патентне заштите нових техничких решења, патентне информације, док је студентима такође демонстриран начин претраживања јавно доступне глобалне базе патентне документације Esp@cenet уз објашњење коришћења дате базе у виду извора техничких информација за истраживања и утрвђивање новости проналазака.

Стручњаци Едукативно-информативног центра су наредног дана гостовали на Машинском факултету, где су одржали још једно предавање у вези са значајем заштите интелектуалне својине и заштите нових техничких решења патентом.

Студенти Машинског факултета су активно учествовали у дискусији након предавања и изразили жељу за наставком обука оваквог типа. Ова активност Едукативно-информативног центра део је општих напора Завода за интелектуалну својину усмерених ка јачању свести о интелектуалној својини и њеном значају за друштвени развој.