Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

О УПРАВЉАЊУ ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ СВОЈИНОМ НА ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ

16. март 2016.

Студенти мастер студија Економског факултета Универзитета у Београду на смеру "Међународни менаџмент и маркетинг" су јуче имали прилике да чују предавање стручњака Едукативно-информативног центра Завода о управљању интелектуалном својином са фокусом на технолошки интензивним привредним гранама.

Студентима су представљене карактеристике система интелектуалне својине, уобичајени стратешки маневри које фирме предузимају користећи своја интелектуална добра, као и погодноси и опасности које одређене стратегије управљања интелектуалном својином носе. Као гост на предавању наступио је мр Игор Лазаревић, стручњак за област фармације, који је говорио о посебностима система интелектуалне својине код увођења новог лека на тржиште и корацима које фармацеутске компаније чине пре и након истраживања активних супстанци. Око двадесет студената активно је учествовало током предавања, а највећи број питања односио се на патентну заштиту на националном и међународном оквиру, елементе ауторског и сродних права, као и карактеристика које патентни агрегатори испољавају у погледу ликвидности тржишта и бројности спорова у које су укључена и мала и средња предузећа.