Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПЛАСМАН ИНОВАЦИЈА И ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЈЕ

ПЛАСМАН ИНОВАЦИЈА И ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЈЕ

22. јун 2011.

У Заводу је данас завршена дводневна Национална радионица под називом „Пласман иновација и трансфер технологије“, коју су организовали Светска организација за интелектуалну својину (WIPO) и Завод за интелектуалну својину Републике Србије.

Радионица је у највећој мери била посвећена питањима трансфера технологије између универзитета и привреде. У том погледу, разматрано је питање интелектуалне својине у склопу трансфера технологије, а дате су и препоруке за разумевање комплексности иновационог процеса. Током радионице такође је указано како се може успоставити повољна клима за иновације и која је улога државе у томе. Посебна пажња била је посвећена одређивању вредности технологије која је намењена комерцијализацији. Међу говорницима су били Олга Спасић, представник WIPO, Томас Береутер са Технолошког факултета у Грацу, и Владимир Марић, помоћник директора Завода.

Више од четрдесет представника академског и научно-истраживачког сектора присуствовало је овој дводневној радионици и учествовало у богатој дискусији након сваког сегмента. Размотрена су бројна питања из праксе и добијене препоруке у погледу даљих истраживачко-развојних напора који се тичу трансфера технологије, а на основу принципа и случајева добре праксе из развијених земаља.

Програм и презентације са радионице можете погледати овде.