Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

МР ВЛАДИМИР МАРИЋ ПОСТАВЉЕН ЗА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ

МР ВЛАДИМИР МАРИЋ ПОСТАВЉЕН ЗА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ

4. јануар 2016.

На седници Владе Републике Србије одржаној 30. децембра 2015. године, на основу Решења 24 бр. 119/14229/2015, на место вршиоца дужности директора Завода за интелектуалну својину постављен је мр Владимир Марић.

Мр Владимир Марић запослен је у Заводу за интелектуалну својину од 1998. године. У својој досадашњој професионалној каријери, радио је на различитим пословима из области интелектуалне својине, поред осталог и као начелник Одељења за жигове и као помоћник директора за Сектор за ауторско и сродна права и међународну сарадњу. Једанаест година је радио као универзитетски наставник на предмету интелектуална својина. Објавио је три књиге и већи број стручних чланака из области жигова и ауторског права.