Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР У КОЛУБАРИ

17. јун 2011.

На позив руководства Рударског басена Колубара из Лазаревца, стручњаци Едукативно-информативног центра одржали су јуче семинар о патентној заштити у просторијама привредног друштва у Лазаревцу.

Семинару је присуствовало око тридесет и пет учесника, међу којима су били запослени из различитих сектора овог предузећа, као и представници Колубаре Метал и ТЕ Никола Тесла. Присутни су испољили заинтересованост за ову тему, активно учествујући у дискусији. Имајући у виду значај и актуелност теме, представници руководства РБ Колубара изразили су спремност за наставак сарадње и организацију нових семинара овог типа. Представници Едукативно-информативног центра Завода за интелектуалну својину су поновили своју расположивост за пружање услуга које укључују промоцију и едукацију у области интелектуалне својине, као и услуга подршке пословању у циљу испуњења могућих многобројних захтева у погледу интелектуалне својине за РБ Колубара, који послује у једној од приоритетних области научно-технолошког развоја – области енергетике.