Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕДАВАЊЕ НА МАШИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ

21. децембар 2015.

У петак, 18. децембра, на Машинском факултету у Београду одржано је предавање на тему појма и значаја интелектуалне својине и основе патентне заштите за око 200 студената четврте године овог факултета, у оквиру наставе из предмета мехатроника.

Том приликом истакнут је значај не само патента, већи и других права интелектуалне својине као што су индустријски дизајн и жиг, за заштиту резултата развојно-истраживачких активности. Истовремено је истакнута важност трансфера технологије, али и ауторско-правне заштите, као и заштите пословне тајне у оквиру иновационих пројеката. На крају су објашњени принципи патентног претраживања које се, поред тога што представља основу патентног менаџмента, може користити и као извор и идеја у инжењерском конструисању у пројектовању, а што је илустровано примерима блиским студентима.