Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ТОПОГРАФИЈА ПОЛУПРОВОДНИЧКИХ ПРОИЗВОДА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ТОПОГРАФИЈА ПОЛУПРОВОДНИЧКИХ ПРОИЗВОДА

28. децембар 2015.

У периоду од 25. децембра до 22. јануара 2015. године спроводи се јавна расправа о Нацрту закона о заштити топографија полупроводничких производа.

Одбор за привреду и финансије Владе је, на седници одржаној 24. децембра 2015. године, утврдио Програм јавне расправе о Нацрту закона о заштити топографија полупроводничких производа.

Учесници у јавној расправи су сви субјекти заинтересовани за питања система заштите топографија полупроводничких производа: лица која имају право на заштиту, привредни субјекти, научноистраживачке организације, адвокати, заступници уписани у Регистар заступника који води Завод за интелектуалну својину, државни органи и други.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Заводу за интелектуалну својину на е-mail: zis@zis.gov.rs и ljnikolic@zis.gov.rs или поштом на адресу:
Завод за интелектуалну својину, Београд, Кнегиње Љубице 5.

Програм јавне расправе можете преузети овде.
Нацрт закона можете погледати овде.
Образложење Нацрта Закона можете погледати овде.