Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР О КОЛЕКТИВНОМ ОСТВАРИВАЊУ АУТОРСКОГ И СРОДНИХ ПРАВА

СЕМИНАР О КОЛЕКТИВНОМ ОСТВАРИВАЊУ АУТОРСКОГ И СРОДНИХ ПРАВА

17. децембар 2015.

Данас је одржан целодневни семинар о колективном остваривању ауторског и сродних права, у сарадњи Европске Комисије, преко TAIEX инструмента, и Завода за интелектуалну својину Републике Србије. Семинар је један у низу догађаја у оквиру реализације Програма обележавања 95 година заштите интелектуалне својине у Републици Србији, који је Влада Републике Србије прихватила 20. августа 2015. године.

Циљ овог семинара је био да обезбеди детаљне информације о изазовима колективног остваривања ауторског и сродних права у вези са имплементацијом директиве 2014/26/ЕУ, као и у вези са радикалним утицајем дигиталне технологије и интернета на ауторско и сродна права.

Госпођа Невенка Новаковић, руководилац Завода за интелектуалну својину Републике Србије, отворила је скуп и поздравила учеснике семинара, на који су позвани представници домаћих организација за колективно остваривање права и то организације: СОКОЈ, ОФПС, ПИ, ОФА и ООРП, као и представници Удружења филмских уметника Србије, музички и филмски продуценти, представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Привредне коморе Србије, представници удружења креативне индустрије при Привредној комори Србије, а за говорницом су се смењивали врсни стручњаци за ауторско и сродна права и остваривање тих права. Имали смо задовољство да нам о искуствима имплементације Директиве 2014/26/ЕУ у национално законодавство Данске говори адвокат и руководилац једнице за ауторско право у Министарству културе Данске, господин Ники Валбјерн Требјен (Nicky Valbjørn Trebbien). О изазовима у мулти територијалном уступању права на online коришћење музике и о колективном оставаривању ауторског права на филмским делима говорио је почасни професор Универзитета у Копенхагену, некадашњи директор дивизије за ауторско право у Светској организацији за интелектуалну својину, господин Јорген Сави Бломквист (Jоrgen Savy Blomqvist). О пословним моделима у дигиталном окружењу и правним последицама коришћења тих пословних модела на ауторско право, говорио је господин Ларс Ундербјерг, из Stop Nordik Denmark организације која ради за ТВ индустрију у Данској, Шведској и Финској, и која спречава пиратерију програма дистрибуираних од стране компанија које пласирају плаћени телевизијски програм.