Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕДАВАЊЕ НА ИНСТИТУТУ BIOSENSE

ПРЕДАВАЊЕ НА ИНСТИТУТУ BIOSENSE

11. децембар 2015.

На институту BioSense је јуче одржано предавање о интелектуалној својини од стране стручњака Едукативно-информативног центра Завода за интелектуалну својину.

Фокус предавања је био на заштити патената и претраживању база патената, а предавања је слушало 12 полазника.