Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ЖИГУ

2. децембар 2015.

У периоду од 3. до 30. децембра 2015. године спроводи се јавна расправа о Нацрту закона о жигу. Примедбе, предлози и сугестије достављају се Заводу за интелектуалну својину на е-mail: zis@zis.gov.rs и msaric@zis.gov.rs или поштом на адресу: Завод за интелектуалну својину, Београд, Кнегиње Љубице 5.

Одбор за привреду и финансије Владе је, на седници одржаној 26. новембра 2015. године, утврдио Програм јавне расправе о Нацрту закона о жигу.

Учесници у јавној расправи су сва правна и физичка лица заинтересована за питања остваривања права на заштиту жига, односно предузетници, мала и средња предузећа као и сва, домаћа и страна, адвокати, заступници уписани у Регистар заступника, државни органи и друга заинтересована лица.

Програм јавне расправе можете погледати овде.
Нацрт Закона о жигу можете погледати овде.
Образложење Нацрта Закона о жигу можете погледати овде.