Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ НА ФАРМАЦЕУТСКОМ ФАКУЛТЕТУ

ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ НА ФАРМАЦЕУТСКОМ ФАКУЛТЕТУ

18. новембар 2015.

На Фармацеутском факултету у Београду је у суботу, 14. новембра, одржано двосатно предавање од стране стручњака Завода за интелектуалну својину, које је било намењено студентима специјалистичких студија, а у оквиру којег су се студенти упознали са значајем заштите права интелектуалне својине у области фармације.

Предавање је било подељено у два дела, при чему је у првом дело указано на значај који уопшено има систем заштите права интелектуалне својине за фармацеутску индустрију. Будући да фармацеутски сектор улаже највише у истраживање и развој лекова, систем заштите нових лекова патентом даје привремени монопол у трајању до 20 година, уз додатних 5 година у зависности од тренутка добијања дозволе за пуштање у промет лека, што омогућава повраћај средстава уложених у развој лека, клиничка и друга испитивања.

Учесници су се упознали и са самим системом заштите патентом и специфичностима патентирања у области фармације, изузећима из заштите, као и начинима на који могу да приступе патентној документацији која је вредан извор инфомација за ову грану индсутрије.