Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОБАВЕШТЕЊЕ

12. новембар 2015.

Од 13. новембра 2015. године ће сви патентни списи од 1921. до 1941. године бити доступни у националној бази патената и на Серверу објављених патентних докумената.

Пројекат дигитализације националне збирке патентних докумената је рађен у оквиру билатералне сарадње са Европским заводом за патенте.