Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПОБЕДНИЦИ ТАКМИЧЕЊА СВЕТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ

ПОБЕДНИЦИ ТАКМИЧЕЊА СВЕТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ

9. новембар 2015.

У оквиру сарадње са Светском организацијом за интелектуалну својину спроведен је конкурс за доделу награда Светске организације за интелектуалну својину у периоду од 1. до 21. октобра (последњи дан за пријављивање) 2015. године у 4 категорије такмичења:

1. Проналазач или група проналазача за патент (WIPO Medal for Inventors)
2. Правна лица за регистрован индустријски дизајн (WIPO IP Enterprise Trophy)
3. Аутор или група аутора за истакнуте радове у области друштвено хуманистичких наука (WIPO Medal for Creativity)
4. Ученик или групa ученика средње школе за проналазак (WIPO Schoolchildren’s Trophy).

У категорији такмичења проналазача за патент пријаве су поднели:

1. Др Љубинко Илић , из Београда, за проналаске заштићене у Р. Србији, под бројем 49634 - „ПОСТУПАК ЗА ПОВЕЋАЊЕ НОСИВОСТИ ТЛА“; 49522 „САНАЦИЈА КЛИЗИШТА НЕИНВАЗИВНИМ ПОСТУПКОМ“; 49525 – „ПОСТУПАК НЕИНВАЗИВНОГ ИСУШИВАЊА ТЕМЕЉА“ .
2. Др Милорад Митковић из Ниша за проналазак „СПОЉНИ ФИКСАТОР СКЕЛЕТА“ који је заштићен на основу домаће пријаве П-2001/0008 следећим патентима у иностранству: ЕP1351613(B1); DE60117865(Т2) и АТ319379(Т)
3. Др Милан Кекановић из Суботице за проналазак који је на тржишту познат под називом „СТИРОФЕРТ- КОНСТРУКЦИЈЕ КОЈЕ ЧУВАЈУ ЕНЕРГИЈУ“ заштићен у Србији патентом број 50224, a у иностранству са следећим патентима: ЕP2102426(B1); US122660(B2); PT2102426(Е); АТ526464(Т); ЕА015878(B1) и ЕS2372582(Т3);
4. Живослав Миловановић из Крњева за проналазак „УРЕЂАЈ СА РОТАЦИОНИМ КЛИПОВИМА КОЈИ СЕ МОЖЕ КОРИСТИТИ КАО КОМПРЕСОР, ПУМПА, ВАКУУМ ПУМПА, ТУРБИНА, МОТОР И КАО ДРУГЕ ПОГОНСКЕ И ГОЊЕНЕ ХИДРАУЛИЧНЕ-ПНЕУМАТСКЕ МАШИНЕ“ заштићен у Србији патентом број 51355, а у иностранству са следећим патентима: ЕP2274503(B1); JP5583658(B2); DK2274503(Т3) и AU2009232511(B2)
5. Александар Вег и Дејан Б.Поповић из Београда за проналазак „СТАЛАК ЗА ОДРЖАВАЊЕ БАЛАНСА И ОРЈЕНТАЦИЈЕ ТЕЛА ПРИ СТАЈАЊУ И ХОДАЊУ“ који је заштићен на основу домаће пријаве П-2007/0229, a у иностранству патентима: ЕP2170241(B1) и

У категорији такмичења за регистровани индустријски дизајн за правна лица пријаве су поднели:

1. BUCK DOO – БЕОГРАД за индустријски дизајн две светиљке:
„АИРО ЛЕД РЕФЛЕКТОР НАМЕЊЕН ЗА МОНТАЖУ НА ЕУРО ШИНСКЕ СИСТЕМЕ“
који је заштићен на основу домаће пријаве индустријског дизајна Д-0012/13 међународним дизајном бр. DM081538 и
„ТАНГРАМ ЛЕД УЛИЧНУ СВЕТИЉКУ“ која је заштићена на основу домаће пријаве индустијског дизајна Д-0107/2013 на територији Србије под регистарским бројем бр.10929 и међународним дизајном бр. DM 082242
2. BELMIL-TEAM DOO - АДА
За дизајн „ЂАЧКИХ ТОРБИ“ за које је призната заштита индустријским дизајном за територију Србије под следећим регистарским бројевима: 10962, 10764, 10757, 10694, 10687, 10629 и међународно заштићен следећим регистрованим правима: DM /085009; DM /078025; DM /077784; DM /075759; DM /074093 и Geneve 2012-1116437

У категорији ученик или групa ученика средње школе за проналазак пријаве су поднели:

1. Група ученика Средње техничке школе из Сомбора:

- Дарио Шарчевић, Чихаш Бене 3а, 25000 Сомбор
- Зоран Попић, Јаше Томића 7, 25284 Станишић
- Милош Стамболија, Вере Гуцуње 99, 25000 Сомбор
- Никола Тривић, Бранка Жижића 23, 25000 Сомбор
- Нитај Ађанел, Јована Монастерлије17, 21132 Петроварадин
- Стефан Ланчушки, Душана Вукасовића Диогена 28

За проналазак: „РОБОТСКА ШАКА“

2. Никола Тепић - ученик IV разреда Треће београдске гимназије

За проналазак: „ИНАКАПСУЛАЦИЈА УРЕЕ- ФОРМИРАЊЕ СПОРООТПУШТАЈУЋЕГ ЂУБРИВА“

3. Небојша Симић - ученик III разреда средње електротехничке школе "Никола Тесла" у Београду

За проналазак: „АЛГОРИТАМ НАУТИЛУС“

4. Ђорђе Огризовић - ученик III разреда Треће београдске гимназије

За проналазак: „КАВИТАТОР ТИПА ВЕНТУРИЈА ВМ-1“

5. Живковић Милија - ученик IV разреда средње електротехничке школе "Никола Тесла" у Нишу

За проналазак: „РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈ БЕЗ КОМПРЕСОРА“

6. Јован Крстић - ученик IV разреда средње електротехничке школе "Никола Тесла" у Нишу

За проналазак: „АНДРОИД ГЛАСОВНА У ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИМ ОБЈЕКТИМА ПОМОЋУ RASPBERRY PI ПЛАТФОРМЕ“

Критеријуми за прве две категорије такмичења:
- Да се ради о домаћем проналазачу или домаћем носиоцу индустријског дизајна.
- Да је остварена заштита у иностранству на основу националне пријаве патента/ малог патента/индустријског дизајна.
- Да је патент/индустријски дизајн у важности на територији Републике Србије или страној територији.
- Да патент/индустријски дизајн има конкретну практичну примену и доказан успех на тржишту или тржишни потенцијал.
- Да је корист за привреду и друштво препознатљива кроз повећање извоза, запослености,продуктивности, енергетске ефикасности, заштите животне средине или побољшање квалитета живота.

Критеријуми за доделу награде у трећој категорији такмичења:
- Да се ради о истакнутој монографији међународног или националног карактера.
- Додатни критеријум: број и цитираност објављених радова са SCI листе у области друштвено хуманистичких наука у последњих 5 година.
Критеријуми за доделу награде у четвртој категорији такмичења
- Да се ради о проналаску који доприноси побољшању квалитета живота, енергетске ефикасности или заштити животне средине.

Финалисте и победнике изабрала је комисија коју чине:
За прве две категорије такмичења
• Др Весна Мандић, редовни професор на Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу - председник комисије
• Др Даница Мићановић, секретар Центра за иновације Привредне коморе Србије
• Мирјана Јелић, помоћник директора Завода за интелектуалну својину 
За трећу категорију такмичења
• Др Александар Петровић, редовни професор Културне антропологије на Филолошком факултету Универзитета у Београду - председник комисије
• Доцент др Тамара Стојановић - Ђорђевић, доктор педагошких наука и асистент на Филолошко- уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу
• Др Никола Радовановић, саветник у Центру за едукацију и информисање Завода за интелектуалну својину
За четврту категорију такмичења
• Mр Срђан Огњановић, директор Математичке гимназије у Београду –- председник комисије
• Немања Ђорђевић, директор Центра за промоцију науке
• Др Наташа Милојевић, саветник у Одсеку за патентну документацију Завода за интелектуалну својину.

Победник у оквиру категорије проналазача за патент - награда WIPO Medal for Inventors је проф. др. Милан Кекановић за проналазак који је на тржишту познат под називом "StiroFert - inter-floor energy-saving structures", а за који је остварена заштита следећим патентима: RS50224 (B); EP2102426 (B1); EA015878 (B1); US8122660 (B2); PT2102426 (E); AT526464 (T) и ES2372582 (T3). Наведени проналазак се користи за израду међуспратних бетонских конструкција које су у односу на постојеће олакшане. Осим тога, проналаском се остварује већа носивост са побољшаном термоизолацијом. Дакле, реч је о проналаску за индустријску градњу објеката којим се решава проблем подједнако функционалне термоизолације грађевинског објекта у летњим и зимским условима као и његове побољшане носивости. Наведени проналазак има велике развојне могућности и широку примену како у земљи тако и у иностранству. У инострансву се доказао на најзахтевнијим тржиштима. Проналазак омогућава 16% веће уштеде енергије у односу на постојећа решења и укупне финансијске уштеде на светском нивоу у висини од 20.736.000.000,00 ЕУР.

Корисност проналаска је потврдило више научноистраживачких установа: Eduardo Torroja Institute - Мадрид, Afiti Licof Institute – Толедо и Labein Institute – Викторија из Шпаније и ИМС Институт – Бeоград.

Професор др. Милан Кекановић са Грађевинског факултета у Суботици је иноватор у области грађевинских материјала и има око 20 пријављених проналазака, 8 признатих патената, за 6 пријављених проналазака је израђен међународни извештај о претаживању који не оспоравају патентибилност и 6 нових производа примењених на тржишту.

Друго место припало је проф. др Милораду Митковићу за проналазак „СПОЉНИ ФИКСАТОР СКЕЛЕТА“ који је заштићен на основу домаће пријаве патента П-2001/0008 на основу које су признати следећи патенти у иностранству: ЕP1351613(B1); DE60117865(Т2) и АТ319379(Т). Наведени проналазак користи се у ортопедској хирургији.
Професор др Милорад Митковић је иноватор у области ортопедске хирургије са 44 проналаска на којима се базира нова скола ортопедске хирургије коју је он основао (www.mitkovic.org и www.mitkovic.net ). Наведени проналазак је омогућио примену његове методе лечења отворених прелома и деформитета костију простим хируршким поступком у трајању од 15 минута а који се примењује се на све четири стране света.
До сада је коришћењем наведеног проналаска обављено преко 25 000 операција а дневно се обави око 10 операција. Проналазак је проверен и у чувеној лабораторији Института у Давосу, Швајцарска. Проф. др. Милорад Митковић је професор на Медицинском факултету у Нишу и ортопедски хирург са светском репутацијом. Предавач је на бројним универзитетима у свету и дописни је члан Српске академија наука и уметности.

Треће место деле академик Дејан Поповић, професор са електротехничког факултета у Београду и проф. др Александар Вег са Машинског факултета у Београду са Миловановић Живославом. Академик Дејан Б.Поповић и Александар Вег су конкурисали са проналаском за „СТАЛАК ЗА ОДРЖАВАЊЕ БАЛАНСА И ОРЈЕНТАЦИЈЕ ТЕЛА ПРИ СТАЈАЊУ И ХОДАЊУ“ који је заштићен на основу домаће пријаве П-2007/0229, a у иностранству патентима: EP2170241(B1); ES2369469 (T3) и AT504283 (T). Реч је о hодалици намењеној рехабилитацији пацијената са повредама доњих екстремитета или након можданог удара. Развијена је у сарадњи са више научноистраживачких организација и комерцијализована је у Европи од стране Института ТЕCNALIA из Шпаније под називом Walkaround. Примењује се у рехабилитационим центрима у земљи, Европи и свету. Живослав Миловановић конкурисао је са проналаском под називом „УРЕЂАЈ СА РОТАЦИОНИМ КЛИПОВИМА КОЈИ СЕ МОЖЕ КОРИСТИТИ КАО КОМПРЕСОР, ПУМПА, ВАКУУМ ПУМПА, ТУРБИНА, МОТОР И КАО ДРУГЕ ПОГОНСКЕ И ГОЊЕНЕ ХИДРАУЛИЧНЕ-ПНЕУМАТСКЕ МАШИНЕ“ заштићен у Србији патентом број 51355, а у иностранству са следећим патентима: ЕP2274503(B1); JP5583658(B2); DK2274503(Т3) и AU2009232511(B2). Реч је о мултифункционалној вакуум пумпи. У поступку је објава евроазијског патента за наведени проналазак а поднете су пријаве за признање права у Америци, Кини, Индији и Канади чиме је покривено тржиште од око 4.5 милијарди становника. Према признатом праву за патент израђен је прототип вакуум пумпе (на основу гранта Светске банке који је остварен преко Иновационог фонда) који је испитан на Машинском факултету у Београду. Паралелно са испитивањем патентом заштићене пумпе вршено је испитивање вакуум пумпе немачког произвођача, ознаке ГМЗС. Доказано је да, за тражену величину вакуума, вакуум пумпа немачке производње ГМЗС, мора да се обрће са 65% већом брзином, иако је пројектована са 40% већим радним захватом, како би постигла исту величину вакуума којег постиже патентирана вакуум пумпа. Добре особине проналаска су што се уз мањи утрошак енергије постиже жељени резултат, има дужи век трајања, ниже трошкове одржавања и нижу цену производње. Уређај може имати широку примену у индустрији, за израду лекова, хране и прераду отпадних вода. Може се користити и у цементарама и многим другим гранама индустрије.

Победник у оквиру категорије за правна лица за регистровани индустријски дизајн – награда WIPO IP Enterprise Trophy, је фирма BUCK DOO, БЕОГРАД за индустријски дизајн две светиљке које су на тржишту познате као:„АИРО ЛЕД РЕФЛЕКТОР НАМЕЊЕН ЗА МОНТАЖУ НА ЕУРО ШИНСКЕ СИСТЕМЕ“, који је заштићен на основу домаће пријаве индустријског дизајна Д-0012/13 међународним дизајном бр. DM081538 и „ТАНГРАМ ЛЕД УЛИЧНУ СВЕТИЉКУ“ која је заштићена на основу домаће пријаве индустијског дизајна Д-0107/2013 на територији Србије под регистарским бројем бр.10929 и међународним дизајном бр. DM 082242.

Према референц-листи фирме BUCK DOO, само у 2014. години су уградили своју расвету у преко 400 објеката у земљи, региону, Азербејџану, Данској, Кипру, Казахстану, Русији, Украјини и Уједињеним Арапским Емиратима. BUCK DOO је добио награду за Најбољег послодавца у 2014 за индустрију елетркотехнике, електронике и расвете. Награду је доделио Инфостуд, водећи портал за запошљавање и HR у Србији. На основу наведеног је јасно да компанија BUCK DOO испуњава критеријуме који се односе на комерцијализацију права на индустријски дизајн, извоз и запошљавање.

Поред тога што успешно сарађују са инвеститорима, архитектама и ентеријеристима и што имају развијену пословну мрежу, успешно сарађују са факултетима архитектуре и Факултетом примењене уметности и на тај начин доприносе да се развијају нове генерације дизајнера и унапређују решења за осветљење. На основу наведеног је јасно да компанија BUCK DOO испуњава критеријум користи за привреду и друштво.

Компанија BUCK DOO бави се одрживим дизајном са могућношћу рециклаже од 95% и њихови производи су енергетски ефикасни и ергономични. На основу наведеног је јасно да су испуњени критеријуми енергетске ефикасности, заштите животне средине и побољшања квалитета живота.

Друго место припало је фирми BELMIL-TEAM DOO, АДА за дизајн „ЂАЧКИХ ТОРБИ“ за које је призната заштита индустријским дизајном за територију Србије под следећим регистарским бројевима: 10962, 10764, 10757, 10694, 10687, 10629 и међународно заштићен следећим регистрованим правима: DM /085009; DM /078025; DM /077784; DM /075759; DM /074093 и Geneve 2012-1116437. Компанија BELMIL-TEAM DOO се бави производњом школских торби и школских ташни. Извозе у више од 23 земље света (ЕУ, Русија, Швајцарска). Имају више од 120 запослених и планирају проширење производних објеката и отварање око 35 нових радних места. На основу наведеног је јасно да компанија BELMIL-TEAM DOO испуњава критеријум комерцијализације, повећања извоза , запослености и користи за привреду и друштво. Компанија BELMIL-TEAM DOO има еколошки начин производње и њихови производи задовољавају ергономске критеријуме. На основу наведеног је јасно да компанија BELMIL-TEAM DOO испуњава критеријум заштите животне средине и побољшања квалитета живота.

Победник у оквиру категорије аутор или група аутора за истакнуте радове у области друштвено хуманистичких наука – награда WIPO Medal for Creativity је др Гордана Благојевић, Виши научни сарадник у Етнографском институту САНУ за монографију: Словачко наивно сликарство у Србији - Етноантрополошка студија идентитетских пракси, Фондација Бабка Ковачица, Ковачица 2014. (149 стр.) електронско издање на ЦД-у ISBN 978-86-82035-11-4 COBISS.SR-ID 212255244, јер доприноси промоцији мултиетничке креативности у друштву. Др Гордана Благојевић има импресивну листу научних публикација у последњих пет година и изузетну библиографију која се састоји од око 60 различитих публикација у области етничког идентитета, мултикултурализма, културне контакте, народно стваралаштво, антропологију плеса и антропологију музике. Од 2006. године члан је Међународног савета за плес при UNESCO (The International Dance Council CID. Члан је Етнолошко-антрополошког друштва Србије, Међународног друштва за православну црквену музику (ISOCM), Америчког друштва за византијску музику и химнологију и Музиколошког друштва Србије. Била је члан Уредништва Зборника Матице српске за друштвене науке у периоду 2009-2013. Уредница је од 2011. године, заједно са др Владимиром Рибићем, часописа Етнолошко-антрополошког друштва Србије Етнолошко-антрополошке свеске. Учествовала је на више међународних научних скупова, углавном у иностранству. Објавила је четири монографије, као и више научних радова у домаћим и страним научним часописима.

Победник у оквиру категорије ученик или групa ученика средње школе – награда WIPO Schoolchildren’s Trophy је Никола Тепић, ученик четвртог разреда Треће београдске гимназије, са радом Инкапсулација урее-формирање спороотпуштајућег ђубрива. Овако дефинисан пројекат решава изузетно важан проблем који је актуелан свуда у свету. Доприноси енергетској ефикасности али и заштити животне средине, јер регулише количину отпуштања ђубрива на локалном нивоу. Закључак комисије: јасан, добро презентован рад и најкомплетније изложен пројекат. Детаљно описани резултати и начин примене. Лабораторијске анализе и резултати указују да је у питању пројекат у завршној фази и могућности његове скорашње примена.

Друго место припало је Јовану Крстићу, ученику четвртог разреда средње електротехничке школе „Никола Тесла“ у Нишу , са радом Андроид гласовна контрола у енергетски ефикасним објектима помоћу Raspberry Pi платформе. Актуелно, постоји могућност надоградње постојећег новим решењима. Задовољава првенствено критеријум побољшања квалитета живота али и енергетску ефикасност. Систем управљања “паметним” објектима у овом случају је у потпуности развијен и тестиран како би показао своју изводљивост и ефикасност. Слична решења постоје и представљају предмет различите анализе.

Треће место припало је Небојши Симићу, ученику трећег разреда средње електротехничке школе „Никола Тесла“ у Београду за рад Алгоритам Nautilus. Занимљив, задовољава првенствено критеријум побољшања квалитета живота али на основу његове специфичне примене може задовољити и друга два критеријума. Пошто се помиње и као могућност развоја нових рачунара, анализиран је као техничко решење, а не ауторско дело. Углавном се помиње његова примена у будућности.

Награда за изузетног домаћег корисника међународног система регистрације жигова – награда WIPO Users’ Trophy припала је фармацеутској кући Галеника а.д. која је до сада извршила међународну регистрацију за око 500 жигова, а на тржишту има око 50 високо позиционираних брендова. Галеника је од свог оснивања препознатљива као иновативна домаћа фармацеутска фабрика која је у својој, сада већ 70 година дугој историји, огромну важност придавала интелектуалној својини. Добар део производа у асортиману резултат је сопствених развојних капацитета и пројеката, сопствених технологија који су базирани на заштићеним правима интелектуалне својине. Око 95 % пријављених патентних решења Галенике а.д., резултирало је и регистрацијом патената, којих до данас има 124, што илуструје висок ниво иновативности у сопственом развоју. Многи од тих патената и данас живе кроз асортиман доказаних Галеникиних производа. Поред регистрованих права интелектуалне својине у виду патената и жигова, евидентирано је 190 иновационих технолошких решења која су доприносила рационализацији сопствене производње и развоју нових производа.

Победницима такмичења награде Светске организације за интелектуалну својину ће бити додељене на централној прослави 95. годишњице дана Завода за интелектуалну својину 16. новембра 2015. године.