Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАРИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЕВРОПСКЕ ПАТЕНТНЕ АКАДЕМИЈЕ

8. јун 2011.

Европска патентна академија ће у наредном периоду организовати два семинара у области пословања са интелектуалном својином, и то:

- Управљање конфликтима у области патената, у Прагу, у трајању од 31. августа до 2. септембра;
- Вредновање патената у складу са међународним стандардима финансијског рачуноводства, у Љубљани, у трајању од 19-20. септембра.

За више информација, молимо Вас да кликнете на наведене семинаре.