Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОДНОСИОЦЕ ЗАХТЕВА ЗА МЕЂУНАРОДНО РЕГИСТРОВАЊЕ ЖИГОВА

30. октобар 2015.

Обавештавамо подносиоце захтева за међународно регистровање жигова о значајној промени која се односи на практичну примену Мадридског система.

Алжир је приступио Протоколу који се односи на Мадридски аранжман о међународном регистровању жигова. Мадридски протокол ступа на снагу у односу на Алжир 31. октобра 2015. године. Алжир је био последња земља чланица Мадридске Уније која је била страна уговорница само Мадридског аранжмана. Као последица приступања Алжира Протоколу, Мадридски систем је постао систем у коме ће се примењивати само Протокол у свим ситуацијама и у вези са свим странама уговорницама и корисницима.

Практична последица напред наведеног, огледа се у томе да у случају поднетог захтева за међународно регистровање у коме је једна од назначених земаља и Алжир, национална пријава жига више неће бити испитивана по хитном поступку, већ према редоследу свог подношења, а захтев за међународно регистровање ће, након испитивања уредности и плаћања таксе бити прослеђен Међународном бироу на регистрацију.