Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

РАДИОНИЦА О ОЗНАКАМА ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА

23. мај 2011.

У Заводу за интелектуалну својину је од 19. до 20. маја одржана радионица посвећена развоју смерница за процедуре у вези са регистрацијом, контролом, заштитом и управљањем ознакама географског порекла у Србији. Радионица је одржана у склопу швајцарско-српског пројекта о техничкој сарадњи у области права интелектуалне својине.

Међу гостујућим предавачима били су представници Швајцарског савезног института за интелектуалну својину и организације SEEDEV, швајцарског локалног партнера за имплементацију пројекта у Србији. На радионици су размотрени важећи закон о ознакама географског порекла, као и правилник о садржини захтева за регистровање ОГП и захтева за признавање статуса овлашћеног корисника ОГП. Посебна пажња посвећена је питању установљених ознака географског порекла које немају овлашћене кориснике. Током дводневне радионице, учесници су имали прилике да се упознају са процедуром израде елабората о специфичним карактеристикама производа, као и најважнијим елементима сертификације производа и контроле самих производа на тржишту након установљења ознаке географског порекла.