Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР У ИНСТИТУТУ ЗА ПРЕХРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У НОВОМ САДУ

19. мај 2011.

Стручњаци Едукативно-информативног центра су јуче одржали предавања на семинару „Заштита права интелектуалне својине“ у Институту за прехрамбене технологије у Новом Саду.

Семинар је обухватио предавања о заштити патентом, значају патентних информација, заштити жиговима, као и заштити ознакама географског порекла. Учесници семинара испољили су велику заинтересованост овим значајним темама за вршење сопствених активности. Такође, изражена је жеља за даљом едукацијом у области састављања патентних пријава и вршења самосталног претраживања база података.