Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПОСЛОВНИ ФОРУМ У СОМБОРУ

18. мај 2011.

Данас је у просторијама Регионалне привредне коморе Сомбора одржан пословни форум на тему „Програми подршке Активности на реализацији Закона о иновационој делатности и програма подршке“. Форум су организовали Регионална привредна комора Сомбора и Одбор за технолошке иновације Привредне коморе Србије у сарадњи са Министарством просвете и науке и Заводом за интелектуалну својину.

Циљ пословног форума био је покретање иницијатива за инвестирање у иновативне пројекте, иновативне привредне субјекте, као и упознавање са новинама у законској регулативи и са програмима подршке иновационог развоја. Значајна пажња посвећена је теми интелектуалне својине као конкурентног средства малих и средњих предузећа, на коју је Завод одржао излагање праћено активним учешћем присутних.