Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ БЕОГРАДА

17. мај 2011.

Стручњаци Едукативно-информативног центра одржали су данас семинар у Привредној комори Београда под називом „Патентна заштита и коришћење информација садржаних у патентној документацији“.

Семинар се састојао из два дела, од којих је први покрио тему заштите нових техничких решења патентом, а други базе и алате за претраживање патентне документације. Међу учесницима је било 50-так представника института, привредних комора, малих и средњих предузећа, заступника и индивидуалних подносилаца пријава.