Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ПОСЛОВНОЈ ТАЈНИ

10. мај 2011.

У периоду од 10.05.2011. године до 30.05.2011. године спроводи се јавна расправа о Нацрту закона о пословној тајни. Одбор за привреду и финансије Владе Републике Србије, на 33. седници одржаној 10. маја 2011. године одредио је Програм јавне расправе о Нацрту закона о пословној тајни.

Учесници у јавној расправи су сви субјекти заинтересовани за питања заштите од нелојалне конкуренције информација које представљају пословну тајну, а то су физичка и правна лица која у оквиру својих делатности, односно пословних активности располажу поверљивим информацијама за које је потребно обезбедити заштиту тајности од свих аката нелојалне конкуренције (привредни субјекти, предузетници, адвокати, органи и организације државне управе, и други).


Своје коментаре, сугестије и примедбе на текст Нацрта закона о пословној тајни можете доставити Заводу за интелектуалну својину на е-mail: zis@zis.gov.rs и mboskovic@zis.gov.rs, или поштом на адресу: Завод за интелектуалну својину, Београд, Кнегиње Љубице 5.

У оквиру јавне расправе о Нацрту закона о пословној тајни биће одржан јавни скуп у Београду, у просторијама Завода за интелектуалну својину, дана 16.05.2011. године у периоду од 10 до 12 часова. Модератор скупа је Министарство просвете и науке, Нацрт закона представља Бранка Тотић, директор Завода за интелектуалну својину, а на скупу ће учествовати представници: Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, судова (Привредног и Вишег привредног суда у Београду, Врховног суда), Привредне коморе Србије и Привредне коморе Београда, Адвокатске коморе Србије и Београда, заступника из регистра који води Завод за интелектуалну својину, привредних друштава (нпр. Хемофарм, Галеника, Делта), Српског пословног клуба „Привредник” и други.