Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА АУТОРСКО И СРОДНА ПРАВА

21. децембар 2010.

Влада Републике Србије је на седници одржаној 9. децембра 2010. године донела решење о именовању председника, заменика председника, чланова и заменика чланова Комисије за ауторско и сродна права.

Проф. др Слободан Марковић, професор Правног факултета Универзитета у Београду, именован је за председника Комисије, док је за заменика председника именована проф. др Катарина Дамњановић, професор Правног факултета Универзитета Унион. Међу именованим члановима Комисије су: мр Миодраг Марковић, Исток Жагор, Златан Беговић и Душан М. Стојковић. Заменици чланова Комисије постали су др Слободан Гавриловић и Огњен Узелац.