Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕДАВАЊА НА ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКОМ ФАКУЛТЕТУ

5. април 2011.

Стручњаци Едукативно-информативног центра одржали су јуче предавања о интелектуалној својини на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду. Теме предавања обухватиле су основе и врсте интелектуалне својине, као и значај патентних информација.

Стручњаци Едукативно-информативног центра одржали су јуче предавања о интелектуалној својини на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду. Теме предавања обухватиле су основе и врсте интелектуалне својине, као и значај патентних информација.