Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕДАВАЊЕ НА ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ

22. децембар 2010.

Предавачи Едукативно-информативног центра гостовали су данас на Економском факултету Универзитета у Београду, на коме су одржали предавање о стратегијама за управљање интелектуалном својином.

Предавање је имало за циљ да упозна студенте четврте године Економског факултета са основама интелектуалне својине и радом Завода за интелектуалну својину, док је акценат стављен на могућности стратешке употребе интелектуалне својине на тржишту и њене имплементације у корпоративну стратегију. Предавању је присуствовало око осамдесет студената, који су током и након самог предавања веома активно учествовали у разговору и испољили велику заинтересованост за област интелектуалне својине и њене употребе у циљу постизања конкурентности. Данашње предавање део је сарадње наше институције и Економског факултета у едукативним напорима о интелектуалној својини и интелектуалном капиталу и њиховом значају за развој конкурентности.