Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОДРЖАН ДРУГИ ДЕО СЕМИНАРА „ОД ИДЕЈЕ ДО ЛИЦЕНЦЕ“

ОДРЖАН ДРУГИ ДЕО СЕМИНАРА „ОД ИДЕЈЕ ДО ЛИЦЕНЦЕ“

11. март 2011.

У Заводу за интелектуалну својину је у току ове седмице одржан други део семинара „Од идеје до лиценце“. У виду наставка семинара који је одржан у последњој недељи јануара, други део је такође обухватио теме интелектуалне својине и трансфера технологије, уз посебан осврт на важна питања у погледу заштите тајности и комерцијализације проналазака. Семинар „Од идеје до лиценце“ био је намењен професорима и научним радницима Универзитета у Београду.

Презентације са семинара можете преузети овде.


На семинару је било речи о правима интелектуалне својине, клаузулама о поверљивости и начинима њихове формулације, елементима бизнис плана, оперативним процедурама за spin-out јединице, раним етапама производње и креирању прототипа. Све теме су пропраћене мноштвом примера из праксе и активним учешћем свих учесника семинара. Предавања на семинару одржали су стручњаци из компаније за трансфер технологије Универзитета Оксфорд, ISIS Innovation.Семинар је организовао Центар за трансфер технологије Универзитета у Београду у сарадњи са Заводом за интелектуалну својину у оквиру пројекта „Подршка оснивању Едукативно-информативног центра Завода за интелектуалну својину Републике Србије“, који финансира Европска Унија а спроводи Европски завод за патенте.