Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

УСПЕШНО ОКОНЧАН ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКАТ СВЕТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ И ЗАВОДА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ

30. децембар 2010.

Овог месеца је успешно завршена имплементација пројекта који је у Србији у оквиру Развојне агенде финансиран од стране Светске организације за интелектуалну својину (WIPO), а имплементиран од стране Одељења за Мала и средња предузећа организације WIPO и Едукативно-информативног центра Завода за интелектуалну својину.

Пројекат је обухватао:
1. израду студије „Мала и средња предузећа у Србији и интелектуална својина“;
2. програм „Обука за будуће предаваче“ намењен едукацији запослених у институцијама које дају подршку сектору МСП у пословању;
3. превод две публикације из едиције WIPO, Интелектуална својина за успешно пословање: „Тајне интелектуалне својине - Водич за мале и средње извознике“ и „Улога интелектуалне својине у маркетингу занатских и производа дела ликовне и примењене уметности – практични приручник“.

Студија о МСП и интелектуалној својини је прва студија у Србији, која се бави директним односом сектора МСП и коришћења интелектуалне својине. Студију можете погледати овде.

Програм „Обука за будуће предаваче“ је реализован кроз семинар који се одржавао у Заводу за интелектуалну својину у периоду од 1-4. новембра 2010. године, уз учешће 23 представника из Привредне коморе Србије, регионалних привредних комора и мреже канцеларија за регионални развој Националне агенције за регионални развој. Програм је био дизајниран у циљу пружања основних знања из области свих права интелектуалне својине, односно индустријске својине, ауторских и сродних права и „меке“ интелектуалне својине, затим из области управљања правима ИС, као и поступака заштите на националном и међународном нивоу. Међу предавачима су били стручњаци Светске организације за интелектуалну својину, као и експерти Едукативно-информативног центра који су полазницима обуке говорили о о националним прописима и процедурама заштите у Србији. На предавању су била представљена два примера из праксе примене ИС у Србији – о томе су говорили представници привредних друштава „Хемофарм“ и „System DC90“, док је представник адвокатске канцеларије Петошевић изнео искуства о спровођењу права ИС у Србији.

Две нове публикације из едиције „Интелектуална својина за успешно пословање“ представљају детаљне практичне приручнике који поред информација о правима ИС садрже и информације о управљању правима ИС приликом пласмана робе или услуга на домаћем или страним тржиштима. Ове публикације можете погледати овде.