Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОДРЖАН ОКРУГЛИ СТО О ЗНАЧАЈУ ПРИСТУПАЊА СРБИЈЕ ЕВРОПСКОЈ ПАТЕНТНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

8. март 2011.

У Привредној комори Србије је јуче одржан округли сто на тему значаја приступања наше земље Европској патентној организацији (ЕПО). Округли сто је организован од стране Одбора за технолошке иновације ПКС, Министарства за науку и технолошки развој, Завода за интелектуалну својину, Делегације ЕУ у Србији и адвокатске канцеларије Плавша.

Приступањем Србије Европској организацији за патенте у октобру прошле године српским држављанима је олакшано стицање заштите у свим земљама чланицама ЕПО. Чланство у овој организацији, која обухвата 38 држава, али и Црну Гору и Босну и Херцеговину као придружене чланице, ужива велики углед у погледу квалитета регистрованих патената, даје сигурност инвестирања у нашу земљу, трансфер знања и технологија, и чвршће повезује науку и привреду.

Даница Мићановић, секретар Одбора за технолошке иновације ПКС, нагласила је да Привредна комора Србије инспирише и подржава наше креативне људе да користе своја права на интелектуалну својину, као додатни вид финансирања од којег сви имају подстрек за креативне изазове. У данашњој економији знања патентна стратегија једног иновативног предузећа требало би да буде кључни чинилац у његовој пословној стратегији.

Бранка Тотић, директорка Завода за интелектуалну својину, указала је да приступање Србије Европској патентној организацији доноси олакшице у погледу подношења европских патентних пријава за домаће подносиоце. На простору који покрива ова организација живи 600 милиона становника, што говори о потенцијалном тржишту које се отвара за наше проналазаче и српска предузећа.

Уместо да се пријаве у вези са патентима подносе свакој појединачној земљи, чланство у ЕПО омогућава појединцу или компанији подношење само једне пријаве Европској патентној организацији, било самостално или преко Завода за интелектуалну својину.