Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

УНАПРЕЂЕЊЕ ИНОВАТИВНОСТИ И РАЗВОЈ КЛАСТЕРА

25. фебруар 2011.

У просторијама Завода је у периоду од 23-24. фебруара одржан семинар за менаџере организација за пружање подршке пословању привредних друштава на тему унапређења иновативности и развоја кластера, у заједничкој организацији пројеката SECEP и ICIP и Завода за интелектуалну својину.Циљ дводневног семинара било је давање смерница за подршку развоја кластера праћено разменом искустава и знања, затим представљање методологије IMP3rove за управљање иновацијама, као и прецизирање наредних корака за обуку и подршку институцијама за подршку пословању привредних друштава. Семинару је присуствовало више од 50 учесника из регионалних агенција за развој, агенција за мала и средња предузећа, кластера, као и других институција које пружају подршку пословању привредних друштава.Током првог дана семинара, кључне теме биле су кластеризација и њен значај, подршка оснивању кластера и осврт на регионалне кластере у Србији. Други дан семинара обухватао је, између осталог, теме управљања иновацијама, могућности које пружа методологија IMP3rove, као и приказ стратегија које предузећа примењују у управљању интелектуалном својином.Презентације са семинара можете погледати и преузети овде.