Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

2011 - МЕЂУНАРОДНА ГОДИНА ХЕМИЈЕ

2011 - МЕЂУНАРОДНА ГОДИНА ХЕМИЈЕ

9. фебруар 2011.

„Хемија – наш живот и наша будућност“

Ова година се широм света симболично назива „годином хемије“ и носи поруку „хемија – наш живот и наша будућност“. Лансирањем кампање за годину хемије, Уједињене нације желе да укажу на значај хемије у задовољењу потреба човечанства, подигну интересовање за хемију код младих људи, и охрабре ентузијазам и креативност у циљу будућих проналазака у овој области. Такође, намера је да се на адекватан начин прослави стогодишњи јубилеј од додељивања Нобелове награде великом научнику у овој области – Марији Кири.

У вези са тим, од стране Међународног савеза за чисту и примењену хемију и организације УНЕСКО покренута је иницијатива под називом „2011 - Међународна година хемије“. Пројекат укључује друштва, академије и институције које се баве хемијом широм света. Ова иницијатива ће омогућити бројне интерактивне, забавне и едукативне активности за лица свих узраста.

Планирани догађаји у вези са глобалном прославом године хемије нагласиће хемију као креативну науку која је суштински важна за одрживост и унапређивање нашег живота. Предавања, изложбе, експерименти и друге манифестације имаће за циљ да прикажу на који начин хемијска истраживања помажу у решавању тешкоћа у различитим областима – исхрани, здрављу, енергији, транспорту и другим. Обележавање 2011. године као „године хемије“ веома је значајно за проналазаштво и свет патената, будући да највећи број патентних пријава на глобалном нивоу долази управо из ове области.

За више информација о циљевима, активностима и другим важним детаљима ове иницијативе, молимо Вас да посетите сајт www.chemistry2011.org.