Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПОСЛОВНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА АУТОРСКО И СРОДНА ПРАВА

2. фебруар 2011.

На седници одржаној 30. децембра 2010. године Комисија за ауторско и сродна права донела је Пословник о раду Комисије.

Пословник о раду Комисије за ауторско и сродна права можете преузети овде.