Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОДРЖАНE ПРВА И ДРУГА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА АУТОРСКО И СРОДНА ПРАВА

26. јануар 2011.

Прва, конститутивна седница Комисије одржана је 22. децембра 2010. године. Том приликом, члановима Комисије, као и њиховим заменицима, уручена су решења о именовању након чега је Комисија разматрала одредбе Нацрта пословника о раду Комисије.

Друга седница Комисије одржана је 30. децембра 2010. године. На другој седници Комисија је донела Пословник о раду, као и одлуку да се Министарству за управу и локалну самоуправу поднесе захтев за давање сагласности на изглед и садржину печата Комисије.