Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Прва седница Управног одбора CARDS 2004 Националног пројекта за Србију и Црну Гору

10. јануар 2006.

У Београду је 10.јануара 2006.године у згради Завода за интелектуалну својину, Змај Јовина 21, одржана Прва седница Управног одбора /Steering Committee/ CARDS 2004 Националног пројекта за Србију и Црну Гору чији је прецизнији поднаслов Техничка помоћ Заводу за интелектуалну својину СЦГ.

На седници су присуствовали проф.др Слободан Марковић, председавајући, представник Канцеларије Србије и Црне Горе за придруживање Европској Унији мр Бранка Билен Катић, представник Европске агенције за реконструкцију г-дин Benoît Hambückers, руководилац пројеката и високи представници имплементирајућег партнера–Eвропске патентне организације: г-дин Gérard Giroud, директор за Европске и међународне послове, г-дин Pascal Phlix, координатор Одељења за будуће државе чланице и г-дин Raffaele Buompane, директор CARDS националних пројеката. Од стране Завода за интелектуалну својину, као чланови Управног одбора били су присутни г-ђа Бранка Тотић и г-дин Миодраг Марковић.

Чланови Управног одбора CARDS 2004 Националног пројекта за СЦГ

Пре преласка на разматрање дневног реда, у име Европске патентне организације, прво је говорио г-дин Gérard Giroud, један од највећих светских експерата за јачање заштите индустријске својине, који на томе ради у ЕПО већ 30 година. Нагалашавајући значај завода за интелектуалну својину за економски развој сваке земље, поздравио је почетак рада CARDS 2004 Националног пројекта за Србију и Црну Гору, који је специфичан и веома важан јер његов резултат мора бити «опипљив/видљив», а то је информационо-технолошка опремљеност Завода, могућност електронског пријаљивања, као и формирање кључних база података, пре свега дигиталних база патентне документације Завода за последњих , најмање 10 година рада.

У име Канцеларије СЦГ за придруживање ЕУ , говорила је г-ђа Билен-Катић, која је такође нагласила значај, као и велика очекивања од овог Пројекта.

Почетни извештај CARDS 2004 Националног пројекта за Србију и Црну Гору изложио је г-дин Raffaele Buompane, директор CARDS Руководећег тима у ЕПО за Национални пројекат. Главни планирани резултати Националног пројекта су:
повећање капацитета и ефикасности Завода у свим пословима заштите права интелектулане својине,
побољшање информационо–технолошке инфраструктуре Завода усклађене са европским стандардима,
стручно усавршавање запослених у Заводу кроз курсеве и радионице.

Такође, г-дин Buompane је детаљно изложио план рада у првој фази Пројекта, финансијске податке, као и предлоге за најважнија кадровска и организацона питања везана за оперативне тимове у Минхену и Београду.

Током дуже дискусије, у којој је посебно учествовао руководилац пројекта у Европској агенцији за реконструкцију г-дин Benoît Hambückers, договорени су конкретни послови и рокови за реализацију пројекта до следећег састанка Управног одбора.
Тако се већ у фебруару очекује посета ЕПО стручњака за процену постојеће информационо-техничке опреме и њеног коришћења у раду Завода. Врло брзо ће почети и курсеви страних језика у Заводу , као један од значајних видова усавршавања запослених.