Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

VI Састанак Kомитета за сарадњу CARDS Регионалног пројекта

2. фебруар 2006.

Дана 2.фебруара 2006.године одржан је у Скопљу VI састанак Комитета за сарадњу CARDS Регионалног пројекта за заштиту права интелектуалне својине на Западном Балкану, који финансира Европска унија, а спроводи Европски патентни завод. Састанку су присуствовали представници свих држава-корисница Пројекта, тачније Албаније, Босне и Херцеговине, Хрватске, Македоније и Србије и Црне Горе. Европски патентни завод су представљали Johan Armand, директор за међународне односе и директор CARDS Регионалног пројекта др Hans-Hermann Giese. Господин Armand је у поздравном говору обавестио присутне о најновијим организационим променама у оквиру Сектора за мeђународну сарадњу у ЕПО. Господин Vladimir Yossifov, директор и Michail Svantner, саветник представљали су WIPO, а из OHIM-a су били господин Alberto Casado и госпођа Natalie Pasinato.

Учеснике састанка поздравиo je прво у име домаћина Xhemail Eljmazi, генерални директор Државног завода за индустријску својину Македоније.

Извештај о раду, активностима и проблемима CARDS IPR Регионалног пројекта за Западни Балкан за последњих 6 месеци поднела је госпођа Емилија Спировска, руководилац CARDS тима у Београду, и др Hans-Hermann Giese, директор пројекта у Минхену. Након нешто краће дискусије, руководилац CARDS Пројекта у Европској Комисији госпођа Sandra Blanco-Barbeito, настављајући да председава састанком, изложила је детаљно актуелну ситуацију на реализацији Пројекта и предлоге активности до краја 2006.

Најважније активности у последњој фази Програма биће реализоване до краја јуна 2006.године, а то су: образовне активности -четири семинара у Региону и експертске посете ради - процене и утицаја Пројекта у свим националним заводима држава-корисница, процене информационих система у Сарајеву, Приштини, Тирани и Скопљу и процене глобалних потреба у Сарајеву, Приштини, Тирани и Скопљу, са посебним фокусирањем на техничку помоћ.

Нешто дуже је излаган предлог Израде методологије испитивања у жиговима за све националне заводе обухваћене Пројектом. Носиоци ових активности су стручњаци у OHIM-у, који су предвидели да се ово реализује у 4 фазе у периоду од марта до новембра 2006.године. Идеја израде методологија испитивања у жиговима изазвала је највише пажње међу представницима националних завода и дуже дискусије.

Такође, у оквиру регионалне сарадње до краја 2006.г примарни ће бити састанци Kомитета за сарадњу CARDS Регионалног пројекта. Договорено је да се одрже још 3 састанка до краја Пројекта, у Тирани, Сарајеву и Приштини. Главне теме ових састанака биће припремљене темељније и односиће се на процену Пројекта, његове резултате и облике регионалне сарадње после заршетка CARDS Регионалног пројекта за заштиту права интелектуалне својине на Западном Балкану.

Састанак Комитета за сарадњу и овог пута био је прилика да се професор Слободан Марковић, директор нашег Завода, поново сусретне са представницима WIPO, ЕПО, ОHIM-a, као и представницима свих осталих националних завода у Региону .

Пре почетка рада VI састанка CARDS Комитета за сарадњу, 1. фебруара 2006. директор и шеф међународне сарадње Завода за интелектуалну својину СЦГ посетили су Државни завод за индустријску својину Македоније - СОИП. Поред дужих билатералних разговора са руководећим тимом македонског завода, којом приликом су размењена међусобна искуства, информације о развојним плановима и могућим облицима сарадње, представници нашег Завода обишли су све пословне просторије СОИП-а. Посебно су дуже остали у Одсеку за патенте и више се упознали са техничко-технолошком опремљеношћу македонског завода.