Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Директор Завода потписао Сингапурски уговор о жиговном праву

13. март 2006.

Делегација СЦГ, коју су чинили директор Завода проф. др Слободан Марковић и помоћник директора госпођа Бранка Тотић, учествовала је на Дипломатској конференцији за усвајање Ревидираног уговора о жиговном праву, одржаној од 13. до 31. марта 2006. године у Сингапуру. Конференција је окончана доношењем Ревидираног уговора који је добио службени назив "Сингапурски уговор о жиговном праву" и Правилника за његово спровођење.