Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

НОВИ ЗАКОН О ОЗНАКАМА ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА

11. мај 2006.

Закон о ознакама географског порекла донет је 11. маја, а ступио на снагу 20. маја (Сл. лист СЦГ, 20-2006). Он је усклађен са одредбама споразума ТРИПС, уредбама Савета ЕУ бр 2081-92 о заштити географских ознака порекла за пољопривредне и прехрамбене производе из 1992. године, и тзв. Винском уредбом ЕУ.

Новим законом прописана је заштита традиционалних и историјских назива, прописани су хомонимни називи, а проширен је и круг лица која могу да поднесу пријаву за регистровање ОГП. Повреда ознаке географског порекла санкционисана је као привредни преступ, односно као прекршај ако је повреду извршило физичко лице.