Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПОДРШКА АМЕРИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ТРГОВИНУ И РАЗВОЈ ЗАВОДУ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ

13. септембар 2006.

Америчка агенција за трговину и развој (USTDA) одобрила је Заводу за интелектуалну својину 465.857 долара као техничку помоћ у оквиру остварења пројекта Оперативне и организационе помоћи у Србији. Уговор су у Заводу за интелектуалну својину свечано потписали госпођа Maria J. Andrews, трговачки саветник амабасаде САД у Београду, у име Владе САД, и проф. др Слободан Марковић, генерални директор, у име Завода за интелектуалну својину. Пројекат је окренут решавању најважнијих питања која треба да унапреде национални иновативни капацитет и омогуће пуно учешће у регионалној и глобалној трговини.

Америчка страна ће помоћи Заводу за интелектуалну својину да побољша техничку спремност и квалитет функционисања да би Завод могао да делује као самофинасирајућа агенција.
Пројекат техничке помоћи биће изведен у три фазе:

  1. Процена текућих операција, унапређење и коришћење постојећих ресурса, припрема докумената и студија, као и рад са Заводом за интелектуалну својину да би се дефинисали визија, мисија, стратегија и унапредили операције, организација, план буџета и друге одговарајуће акције усмерене ка трансформисању Завода у модерну установу за управљање управним поступком, која ефикасно ради у свим сегментима и иницира и примењује правну регулативу у области заштите интелектуалне својине у Србији;
  2. Помоћ Заводу у напору добијања одобрења одговарајућих владиних тела у примени препорученог плана трансформације;
  3. Помоћ у практичној примени препорученог и одобреног плана трансформације.