Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ГЕНЕРАЛНА СКУПШТИНА WIPO

25. септембар 2006.

Као члан Светске организације за интелектуалну својину Република Србија је учествовала у раду и 42. заседања скупштина држава чланица Светске организације за интелектуалну својину које је одржано од 25. септембра до 3. октобра 2006. године. Нашу земљу су на овом заседању представљали др Слободан Марковић, директор Завода, Бранка Тотић, помоћник директора Завода, и Теа Терзић, трећи секретар Мисије Србије при ОУН у Женеви.

У погледу питања које се односе на суштинске аспекте међународне заштите права интелектуалне својине, заседање је било у знаку традиционалне поделе на развијене и неразвијене државе. Делегација Србије је обавестила генералну скупштину да од 3. јуна 2006 наставља државни и правни субјективитет бивше државне заједнице СЦГ, као и да признаје важење свих права интелектуалне својине која су до 3. јуна 2006. била стечена у СЦГ.
Опширније види у Активностима директора.