Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Успешно лиценцирање технологије II WIPO виши курс обуке

9. октобар 2006.

Светска организација за интелектуалну својину (WIPO) у сарадњи са Заводом за интелектуалну својину Републике Србије, Министарством за економске односе са иностранством Републике Србије и Привредном комором Србије организовала је виши курс обуке "Успешно лиценцирање технологије" у Београду од 9.-12.октобра 2006.г, као наставак прошлогодишњег курса, који је под истим називом одржан у новембру 2005.г , такође у Београду.

Циљ овог догађаја био је да унапреди већ стечена знања полазника о лиценцирању права интелектуалне својине. Тако је у току четири дана преко 80 учесника разматрало процену вредности интелектуалне својине, нацрт лиценцног уговора и лиценцирање жига као пословни модел. Курс је био практичног, интерактивног карактера са преподневним презентацијама и послеподневним практичним демонстрацијама и вежбама у малим групама. Предавачи су били представници Светске организације за интелектуалну својину ( WIPO), Међународног удружења експерата за лиценцирање ( LESI ) и стручњаци домаћих и иностраних компанија.

Међу учесницима велики број је био експерата из научно-истраживачких институција из Србије који се баве трансфером технологије и сарадњом са индустријом, као и представника привреде, посебно из фармацеутске индустрије и индустрије робе широке потрошње.

Колико је овогодишњи курс о лиценцирању био значајан говори и податак да је 10% учесника било из суседних земаља: Хрватске, Босне и Херцеговине, Румуније, Бугарске, Албаније и Црне Горе.