Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

КОМЕРЦИЈАЛИЗАЦИЈОМ РЕЗУЛТАТА НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ ОТВАРАЈУ СЕ НОВА РАДНА МЕСТА

КОМЕРЦИЈАЛИЗАЦИЈОМ РЕЗУЛТАТА НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ ОТВАРАЈУ СЕ НОВА РАДНА МЕСТА

19. јануар 2011.

У оквиру дводневне радионице под називом „Управљање интелектуалном својином на Универзитету у Београду“, која је данас окончана у Ректорату Универзитета у Београду, размотрена су суштинска питања у вези са темом управљања интелектуалном својином, сагледана су решења која су већ примењена у Европи и региону и израђен је предлог модела политике управљања интелектуалном својином. Радионица је организована у оквиру ИПА националног пројекта.

Током два дана, 18-19 јануара, одржана је радионица о правима интелектуалне својине у новоотвореном Центру за трансфер на технологије на Универзитету у Београду. Радионица је организована од стране Универзитета у сарадњи са Заводом за интелектуалну својину Републике Србије и финансирана у оквиру ЕУ пројекта "Подршка оснивању Едукативно-информативног центра Завода за интелектуалну својину Републике Србије". Овај пројекат, који се финансира кроз донацију Европске уније, у вредности од 2 милиона €, а спроводи га Европски завод за патенте, помаже да се оспособи Центар за трансфер технологије на Универзитету у Београду за рад, обезбеђивањем експертизе и обуке за запослено особље, као и опремом за канцеларије.

Радионицу је отворио проректор Универзитета у Београду, проф. др Марко Иветић, државни секретар у Министарству за науку и технолошки развој проф. др Милош Недељковић, шеф секције за економске послове и европске интеграције у Делегацији Европске Уније у Републици Србији, Алберто Камарата, директорка Завода за интелектуалну својину, Бранка Тотић, као и директор Пројекта у Европском заводу за патенте, др Давид Јелерчић. Радионици је присуствовало 40 представника факултета и истраживачких института Универзитета у Београду.

"Европска Унија са задовољством подржава отварање Центра за трансфер технологије на Универзитету у Београду. Ово је важан корак у реформи Србије у области права интелектуалне својине, јер ће то охрабрити трансфер технологије између истраживача и фирми, са потенцијалним интересом у индустријализацији резултата истраживања. Ово је кључни елемент за одрживост истраживања на универзитетима (зато што канцеларије за трансфер технологије имају могућност да генеришу финансијске ресурсе кроз лиценцирање патената) и велики подстицај за открића и изуме'', рекао је Алберто Камарата, шеф секције за економске послове и европске интеграције у Делегацији Европске Уније у Републици Србији.

Расправу у току радионице је водио др Крис Муди, извршни консултант из ISIS Innovation, специјализоване организације за трансфер технологије Универзитета у Оксфорду. ISIS Innovation ће помоћи Центру за трансфер технологије да се усклади са европском и светском праксом у овом домену.

Др Муди је рекао да је оснивање Центра за трансфер технологије на Универзитету у Београду значајан корак за подстицање истраживања и предузетништва у региону. "Корист од овог пројекта ће бити да се креирају нове пословне могућности и радна места, као резултат комерцијализације многих креативних идеја са Универзитета. Овај пројекат, који финансира Европска унија, биће модел за универзитете у оквиру Србије и региона".

На основу вођене дебате у вези са следећим активностима Центра за трансфер технологије биће припремљен нацрт Правилника о дефинисању права интелектуалне својине, којим ће се уређивати управљање и трансфер технологијом на Универзитету у Београду. Поред дефинисања власништва права интелектуалне својине на Универзитету, Правилник ће дефинисати обавезе, права и основ за расподелу прихода проналазача, факултета, института и Универзитета, као и процедуре заштите, тржишне вредности и комерцијализацију интелектуалне својине и резултата научног рада на Универзитету.

Резултати рада ове радионице ће бити коришћени за припрему Правилника, којим ће се успоставити принципи поступања и предвидети надлежности у евидентирању, заштити, промоцији и комерцијализацији интелектуалне својине и резултата истраживања на Универзитету и његовим чланицама.