Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Mеђународна сарадња

1. МУЛТИЛАТЕРАЛНА САРАДЊА

Светска организација за интелектуалну својину – WIPO
Европска патентна организација - ЕПО
Завод за интелектуалну својину Европске Уније - EUIPO

2. БИЛАТЕРАЛНА САРАДЊА

Сарадња са другим националним заводима
Техничка подршка Владе Швајцарске Конфедерације
Други билатерални споразуми и сарадње

3. МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ

Пројекти Европске уније
Други међународни пројекти