Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Сарадња са домаћим институцијама

Завод за интелектуалну својину већ дуги низ година има веома успешну сарадњу са свим домаћим институцијама које се у већој или мањој мери баве интелектуалном својином. Интензивна сарадња се пре свега обавља са институцијама које пружају подршку привреди, као и органима који се баве спровођењем права интелектуалне својине.

Од 2010. године Завод је закључио више меморандума о сарадњи са овим институцијама, а у циљу подизања сарадње на још виши ниво, као и заједничких напора на унапређењу свести о значају интелектуалне својине. Меморандуми о сарадњи потписани су са Привредном комором Србије, Привредном комором Београда и регионалним привредним коморама, Националном агенцијом за регионални развој, као и са Правосудном академијом.

ПОТПИСАНИ МЕМОРАНДУМИ О САРАДЊИ СА ДРУГИМ ДОМАЋИМ ИНСТИТУЦИЈАМА

У оквиру свечаности која је организована и поводом 95. рођендана Завода за интелектуалну својину Републике Србије, наша институција је 16. новембра 2015. године потписала меморандуме о сарадњи са бројним домаћим институцијама. Међу њима су: Правни факултет Универзитета у Београду, Фонд за иновациону делатност, Привредна комора Србије, Привредна комора Београда, Град Београд, Регионална привредна комора Краљево, Регионална привредна комора Зрењанин, Регионална привредна комора Ужице, Регионална привредна комора Панчево, Универзитет у Крагујевцу, Музеј Николе Тесле, Музеј Михајла Пупина у Идвору, Образовно-истраживачко друштво Михајло Пупин Београд и Регистар националног интернет домена Србије.