Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ДИРЕКТОР ЗАВОДА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ

Владимир Марић рођен је 3. марта 1972. године у Лозници. У родном граду је завршио основну школу и гимназију. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду 1997. године. На истом факултету је 2004. године и магистрирао на катедри за интелектуалну својину. Звање магистра стекао је и на Правном факултету Универзитета у Торину, Италија, такође из области интелектуалне својине. У Заводу за интелектуалну својину ради од 1998. године до данас. Почео је као приправник, потом је био испитивач за жигове, начелник Одељења за жигове, помоћник директора за ауторско и сродна права и међународну сарадњу, од 30. децембра 2015. године је радио као вршилац дужности директора Завода за интелектуалну својину, а од 31. јануара 2018. године је директор Завода за интелектуалну својину. Владимир Марић радио је и једанаест година као наставник на Правном факултету Универзитета Унион у Београду где је предавао Увод у грађанско право (2004-2008) и интелектуалну својину (2006-2015). Објавио је већи број стручних чланака из области жигова и ауторског права, као и три књиге од којих се једна тренутно изучава као уџбеник за интелектуалну својину на Правном факултету Универзитета Унион. Владимир Марић је коаутор тог уџбеника.
Говори енглески језик.
Ожењен је и има троје деце: Милана, Вука и Ленку.