Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

КОНТАКТИ

Завод за интелектуалну својину
11158 Београд, Кнегиње Љубице 5
Република Србија

Телефон (централа): (+381-11) 20-25-800; Факс: 311-23-77, 2629-483


Радно време Завода за интелектуалну својину је: 7:30-15:30

E-mail контакт Завода:

E-mail контакт Едукативно-информативног центра у Заводу за интелектуалну својину:

Званична Facebook страница Завода за интелектуалну својину

Званични You Tube канал Завода за интелектуалну својину

Званична LinkedIn страница Завода за интелектуалну својину

Званична Instagram страница Завода за интелектуалну својину

Званични Twitter налог Завода за интелектуалну својину

Директор Завода за интелектуалну својину
Владимир Марић

Телефон: (011) 20-25-901, 20-25-902

Сектор за патенте

Помоћник директора: Aлександра Михаиловић

Важни контакт телефони у сектору:
Начелник Одељења за машинство, општу технику и електротехнику:
(011) 20-25-908
Начелник Одсека за хемију и хемијску технологију: (011) 20-25-925
Начелник Одсека за правна питања патената: (011) 20-25-929

Сектор за знаке разликовања

Помоћник директора: Марија Божић

Важни контакт телефони у сектору:
Основне информације о подношењу пријаве жига: (011) 20-25-842, 20-25-839, 20-25-841
Одељење за жигове:(011) 20-25-868, 20-25-956, 20-25-933, 20-25-934, 20-25-932, 20-25-864
Информације о решершима - захтевима за претходно претраживање базе података: (011) 20-25-940
Одсек за међународне жигове: (011) 20-25-942, 20-25-946
Група за дизајн и ознаке географског порекла: (011) 20-25-958, 20-25-946, 20-25-941

Сектор за ауторско и сродна права, међународну сарадњу и едукацију и информисање

Помоћник директора: Бранка Тотић

Важни контакт телефони у сектору:
Одсек за ауторско и сродна права:
информације о депонованим предметима заштите (011) 20-25-862
информације о надзору над радом организација за колективно остваривање ауторског и сродних права (011) 20-25-881; (011) 20-25-860
Група за европске интеграције и међународну сарадњу: (011) 20-25-951


Одељење за регистре:


Начелник Одељења за регистре: (011) 20-25-980
Информације о регистрованим жиговима: (011) 20-25-967
Информације о регистрованим патентима: (011) 20-25-808
Информације о регистрованим малим патентима и дизајну: (011) 20-25-807
Писарница : (011) 20-25-801, 20-25-804


Остали важни телефони:

Одсек за информациони систем: (011) 20-25-848
Основне информације о подношењу пријаве жига: (011) 20-25-842, 20-25-839, 20-25-841

Едукативно-информативни центар

Руководилац: (011) 20-25-835
Остали контакти Едукативно-информативног центра
Заказивање онлајн састанака

У току трајања пандемије коронавируса не одржавају се састанци у просторијама Завода. Уколико желите да закажете онлајн састанак за опште информације о правима интелектуалне својине пре подношења пријаве, пошаљите имејл поруку на адресу: . Молимо Вас да у поруци наведете своје контакт податке и кратак опис теме од интереса као и погодно време између 9 и 14 часова. Послаћемо Вам линк за повезивање и предложити конкретан термин онлајн састанка у трајању до 15 минута. Онлајн састанци ће се организовати почев од 15.септембра 2020. За консултације у вези конкретног предмета по већ поднетој пријави, обратите се путем телефона релевантном одељењу преко централе Завода, тел: 011/2025800.

Базе података

За коментаре у вези са евентуалним недостацима у националним базама података на располагању је следећа адреса:

Уплатни рачуни

Уплатни рачун за административне таксе:
Назив рачуна: Републичке административне таксе
840-30880845-62
позив на број 97 44018
Прималац: Завод за интелектуалну својину – Републичке административне таксе
Сврха уплате: основ уплате и/или број под којим се право води у регистрима Завода за интелектуалну својину

Лице одговорно за одржавање веб презентације

Драгана Томић Стоиљковић
Радно место за опште послове
(011) 20-25-976