Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Мисија

Завод за интелектуалну својину Републике Србије је национални центар за заштиту интелектуалне својине и пружање стратешких информација када је реч о интелектуалном капиталу. Завод за интелектуалну својину подржава развој конкурентне привреде засноване на знању, као и општи напредак Републике Србије.

Визија

Влада, пословна заједница и друштво Републике Србије у целини разуме и поштује права интелектуалне својине и препознаје њихов истински значај за развој савремене економије и културе.