News

About us

Intellectual Property Rights

Databases

Legal regulations

Registered IP agents

Mediation

Disclaimer

Основне чињенице о жигу

 1. На основу којих међународних прописа се врши међународна заштита жига?
 2. Ко може да поднесе захтев за међународно регистровање жига?
 3. Да ли је за међународно регистровање жига неопходно предходно поднети домаћу пријаву?
 4. У ком случају се може тражити признање међународног права првенства?
 5. Какву заштиту ужива међународно регистрован жиг?
 6. У којим се земљама може остварити заштита?
 7. Коме се подноси захтев за међународно регистровање жига?
 8. Које податке мора да садржи захтев за међународно регистровање жига?
 9. Колико износи домаћа такса за међународно регистровање?
 10. Други обавезни елементи који се подносе уз захтев
 11. Међународне таксе
 12. Кодови земаља чланица Мадридског аранжмана Протокола