Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавне набавке у 2021. години


- План јавних набавки у 2021. години

- Централизоване јавне набавке

ЈН 1/21: Набавка лиценци коришћења антивирусне заштите за потребе Завода за интелектуалну својину


- јавни позив


ЈН 02/21: Набавка услуга посредовањa при набавци авио карата и других путних карата и хотелског смештаја за потребе обављања службених путовања у земљи и иностранству запослених у Заводу за интелектуалну својину

- јавни позив

Јавне набавке у 2020. години


- План јавних набавки у 2020. години

- Централизоване јавне набавке

- Измена плана

ЈН 04/20: Набавка електронскe комуникационe услугe фиксне телефоније

- позив за подношење понуда

- конкурсна документација - измена конкурсне документације- одлука о додели уговора- обавештење о закљученом уговору


ЈН 03/20: Набавка (продужење) лиценци коришћења антивирусне заштите за потребе Завода за интелектуалну својину

- позив за подношење понуда

- конкурсна документација- одлука о додели уговора- обавештење о закљученом уговору


ЈН 02/20: Набавка покретних клима уређаја

- позив за подношење понуда
- конкурсна докумeнтација- одлука о додели уговора- обавештење о закљученом уговору

ЈН 01/20: Набавка услуга израде и штампања

- позив за подношење понуда
- конкурсна докумeнтација- одлука о додели уговора- обавештење о закљученом уговору за партију 1
- обавештење о закљученом уговору за партију 2


Јавне набавке у 2019. години

- План јавних набавки у 2019. години

- Централизоване јавне набавке


- Измена број 1


ЈН 11/19: Набавка мрежне опреме
- позив за подношење понуда
- конкурсна докумeнтација- одлука о додели уговора- обавештење о закљученом уговору (партија 1)
- обавештење о закљученом уговору (партија 2)

ЈН 10/19: Набавка услуга развоја постојеће програмске апликације еПријава
- позив за подношење понуда
- конкурсна докумeнтација- измена конкурсне документације
- обавештење о продужењу рока за подношење понуда- одлука о додели уговора- обавештење о закљученом уговору


ЈН 09/19: Набавка покретних клима уређаја
- позив за подношење понуда
- конкурсна докумeнтација- одлука о додели уговора- обавештење о закљученом уговору
ЈН 08/19: Набавка услуга израде и штампања
- позив за подношење понуда
- конкурсна докумeнтација- одоговор понуђачима
- измена и допуна конкурсне документације
- обавештење о продужетку рока за подношење понуда
- одлука о додели уговора- обавештење о закљученом уговору (партија 1)
- обавештење о закљученом уговору (партија 2)
- обавештење о закљученом уговору (партија 3)


ЈН 07/19: Набавка покретних клима уређаја
- позив за подношење понуда
- конкурсна докумeнтација- одговор понуђачу- одлука о обустави поступка- обавештење о обустави поступка јавне набавке

ЈН 06/19: Набавка услуга посредовањa при набавци авио карата и других путних карата и хотелског смештаја за потребе обављања службених путовања у земљи и иностранству запослених у Заводу за интелектуалну својину

- позив за подношење понуда
- конкурсна докумeнтација- одлука о додели уговора- обавештење о закљученом уговору

ЈН 05/19: Набавка клима уређаја

- позив за подношење понуда
- конкурсна докумeнтација- измена конкурсне документације
- обавештење о продужењу рока за подношење понуда- oдлука о додели уговора- обавештење о обустави поступка јавне набавке за партију 2- обавештење о закљученом уговору (партија 1)ЈН 04/19: Набавка електронскe комуникационe услугe фиксне телефоније

- позив за подношење понуда
- конкурсна докумeнтација- одговор понуђачу- oдлука о додели уговора- обавештење о закљученом уговору


ЈН 03/19: Набавка (продужење) лиценци коришћења антивирусне заштите за потребе Завода за интелектуалну својину

- позив за подношење понуда
- конкурсна докумeнтација- обавештење о продужењу року за подношење понуда
- одлука о додели уговора- обавештење о закљученом уговору


ЈН 02/19: Набавка услуге систематског прегледа запослених у Заводу за интелектуалну својину

- позив за подношење понуда
- конкурсна докумeнтација-одговор понуђачу- одлука о додели уговора- обавештење о закљученом уговоруЈН 01/19: Набавка услуга израде и штампања

- позив за подношење понуда
- конкурсна докумeнтација- измена конкурсне документације
- обавештење о продужењу рока за подношење понуда
- одлука о додели уговора- обавештење о закљученом уговору (партија 1)
- обавештење о закљученом уговору (партија 2)
- обавештење о закљученом уговору (партија 3)
- обавештење о закљученом уговору (партија 4)


Јавне набавке у 2018. години
ЈН 08/18: Набавка услуга надоградња постојеће ИПАС апликације (развој постојеће програмске апликације е-Пријава)


ЈН 07/18: Набавка мрежне опреме


ЈН 06/18: Набавка услуга посредовањa при набавци авио карата и других путних карата и хотелског смештаја за потребе обављања службених путовања у земљи и иностранству запослених у Заводу за интелектуалну својину
ЈН 05/18: Набавка покретних клима уређаја


ЈН 04/18: Набавка услуге систематског прегледа запослених у Заводу за интелектуалну својину

- позив за подношење понуда
- конкурсна документација
-
одговор понуђачу


ЈН 03/18: Набавка (продужење) лиценци коришћења антивирусне заштите за потребе Завода за интелектуалну својину

- позив за подношење понуда
- конкурсна документација
- одлука о додели уговора
- обавештење о закљученом уговору


ЈН 02/18: Набавка електронскe комуникационe услугe фиксне телефоније

- позив за подношење понуда
- конкурсна документација
- одлука о додели уговора
- обавештење о закљученом уговору


ЈН 01/18: Набавка услуга израде и штампања

- позив за подношење понуда
- конкурсна документација
- одлука о додели уговора
- обавештење о закљученом уговору за партију 1
- обавештење о закљученом уговору за партију 2
- обавештење о закљученом уговору за партију 3
- обавештење о закљученом уговору за партију 4
- обавештење о закљученом уговору за партију 5
- обавештење о закљученом уговору за партију 6