Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Базе патентне документације

- Национална база патентне документације MIMOSA - база података MIMOSA RS са библиографским подацима објављених патентних докумената нуди могућност претраживања коришћењем технологије MIMOSA. Резултати решерша су повезани са припадајућим скенираним документима.

- Сервер објављених патентних докумената - служи за претрагу објављених националних патентних пријава и патената од 1921. године по броју објаве и симболу МКП

- Espacenet - најобухватнија бесплатно доступна база свeтске патентне документације. Упутство за коришћење базе esp@cenet можете преузети овде.


- Међународна класификација патената - МКП (верзије: 2016.01, 2015.01, 2014.01, 2013.01, 2012.01, 2011.01, 2010.01) - текст МКП на српском и енглеском језику. Одређивање симбола МКП помаже успешно вршење претраживања патентне документације у одређеним областима технике.

- МКП (старије верзије: 2010.01, 2009.01, 2008.04)


О БАЗАМА ПАТЕНТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

За оне који се баве истраживањем и развојем, базе патентне документације могу да послуже и као инспирација и као извор за решавање проблема са којима се сусрећу у истраживачком раду. Базе патентне документације могу вам пружити информације и о активности конкурената. Велика вредност база патентне документације је у томе што је она често једини извор информација о појединим техничким решењима, имајући у виду то, да је то прва, а некада и једина објава истих, због основног предуслова за заштиту проналаска патентом, а то је новост.

Пошаљите нам свој коментар

О евентуалним недостацима у националним базама молимо да обавестите Завод на адресу: